Ciśnieniomierze

Regulamin sprzedaży

 

Uwaga. Strona nie używa plików cookies.

 

§1

Medyczny sklep internetowy, działający pod adresem www.abikojak.pl prowadzony jest przez Firmę Produkcyjno, Handlowo, Usługową, ABI KOJAK, 31-867 Kraków, 2 Pułku Lotniczego 1 C.

§2

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów przedstawiając ofertę za pośrednictwem witryny internetowej www.abikojak.pl , dokonując transakcji bez jednoczesnej obecności obu Stron.

§3

Każda osoba prywatna, instytucja lub firma wypełniająca formularz zamówienia, zwana dalej Klientem, zobowiązana jest do podania wszystkich niezbędnych do realizacji zamówienia – danych. Zamówienie nie zawierające niezbędnych  elementów - będzie bezskuteczne.

§4

Wysyłając zamówienie, prosimy o zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.

§5

Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się natychmiast po jego wpłynięciu.

§6

Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu, lub wycofać złożone zamówienie w całości, do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z FHPU Abi Kojak  e-mailem, pod adresem abikojak@abikojak.pl

§7

Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

§8

Jeżeli wystąpią przejściowe braki towaru w magazynie skontaktujemy się z Państwem celem uzgodnienia dalszego postępowania.

§9

Koszty przesyłki są naliczane przez sklep automatycznie, podczas składania zamówienia.

§10

Zamówione produkty wysyłamy klientom w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, a w przypadku wybrania formy przedpłaty na konto – od daty wpływu pieniędzy na konto.

§11

Większość zamawianych pozycji otrzymacie Państwo w ciągu do 7 dni. Na czas oczekiwania składają się: okres realizacji zamówienia przez naszą firmę i czas dostarczenia przesyłki przez spedytora, firmę kurierską. FHPU Abi Kojak nie bierze odpowiedzialności za ewentualną zwłokę w dostawie, zawinioną przez spedytora.  

§12

Zamówienia realizujemy tylko na terenie Polski.

§13

Oferta i cena podana przy każdym towarze, jest wiążąca dla klienta i sprzedającego, według stanu z chwili złożenia przez klienta zamówienia.
Do zamówienia doliczane są koszty przesyłki na zasadach określonych w Regulaminie.

§14

Sprzedający może udzielić rabatów i przeprowadzać promocje dla dowolnych klientów  dokonujących zakupów hurtowych, o ile przed złożeniem zamówienia, dokonane zostaną ustalenia, co do wysokości rabatu, oraz innych warunków sprzedaży. Szczegółowe wyjaśnienia można uzyskać bezpośrednio w FHPU Abi Kojak  za pomocą:  poczty elektronicznej  abikojak@abikojak.pl  lub telefonu 12 251 16 51.

§15

Sklep zastrzega sobie prawo zmiany przepisów  regulaminu, wprowadzania do oferty nowych towarów, zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania lub odwoływania promocji  i zmiany zasad udzielania rabatów. Wymienione zmiany nie dotyczą zamówień będących w realizacji.

§16

Sprzedający zastrzega, że ze względów technicznych, poprzez  różnice w rozdzielczości  kolorów urządzenia rejestrującego i przenoszącego obraz, oraz monitora  używanego przez osobę korzystającą ze sklepu internetowego,  a także zmian dokonywanych przez producentów -  wygląd i kolorystyka towarów przedstawionych na fotografiach zamieszczonych w serwisie internetowym , mogą różnić się od rzeczywistych.

§17

Wszystkie Wymienione w regulaminie kwoty są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto, czyli zawierają podatek VAT.  Minimalna kwota jednorazowego zakupu wynosi 27 zł. 

§18

Opis płatności za przesyłkę. Klient ma do wyboru następujące opcje.

1. Klient dokonuje przedpłaty za towar na konto bankowe, i zamawia przesłanie towaru poprzez firmę kurierską. Jeżeli dokona zakupu na kwotę powyżej 500 zł, to jego opłata za przesyłkę wynosi  0 zł,  a koszty ponosi dostawca. 

Jeżeli kwota zakupu mieści się w przedziale od 27 zł  do 500 zł, to koszt przesyłki niezależnie od wagi towaru razem z opakowaniem,  wyliczany jest automatycznie i wynosi 16 zł.

2. Klient zamawia przesłanie towaru poprzez  firmę kurierską i płaci gotówką przy odbiorze paczki, kurierowi.  Jeżeli dokona zakupu na kwotę powyżej 500 zł, to jego opłata za przesyłkę wynosi  0zł, a koszty ponosi dostawca.  Jeżeli kwota zakupu mieści się w przedziale od 27 zł  do 500 zł, to koszt zakupu niezależnie od wagi towaru wynosi 19,70 zł.

§19

Przedpłaty należy dokonywać na następujący nr rachunku bankowego:   39 1140 2004 0000 3102 7416 9239

§20


Po otrzymaniu przesyłki prosimy o sprawdzenie czy zamówiony towar jest kompletny i czy zgadza się z zamówieniem, jeśli zaistniała niezgodność prosimy o pilny kontakt z FHPU Abi Kojak.
Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Art. 2 punkt 2, w terminie czternastu dni od otrzymania zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zwracany w tym trybie towar musi być odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, wraz z instrukcją i kartą gwarancyjną, a sam produkt, oraz akcesoria mają być nieuszkodzone, oraz nie nosić jakichkolwiek śladów używania. Zwracany towar należy odesłać na własny koszt. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. W ciągu dwóch dni roboczych sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w tym punkcie wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych. Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

§21

Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

§22

Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, np. gdy taśmy są zerwane, wówczas nie  należy przyjmować przesyłki  i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody, na podstawie którego będziemy mogli uwzględnić reklamacje dotyczące braku towaru lub uszkodzeń powstałych podczas transportu. Prosimy również skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą.
W pozostałych przypadkach obowiązują zasady reklamacji z tytułu gwarancji.

§23

Wszystkie towary dostępne w sklepie są objęte gwarancją producentów. Szczegółowe zasady gwarancji znajdują się w instrukcjach dołączanych do towarów.

§24

W przypadku stwierdzenia wad produktu, należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym serwisem, lub odesłać produkt wraz z opisem ujawnionej wady, w oryginalnym opakowaniu, lub w wypadku braku takiego opakowania, w opakowaniu odpowiadającym właściwościom produktu oraz rodzajowi transportu na adres: Abi Kojak, 31-867 Kraków, 2 Pułku Lotniczego 1C. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem. Przed wysłaniem reklamowanego towaru prosimy o wcześniejszy kontakt drogą elektroniczną pod adresem  abikojak@abikojak.pl   lub telefonicznie pod numer 12 251 16 51. Do reklamowanego towaru należy załączyć dowód jego zakupu, kartę gwarancyjną  i numer telefonu kontaktowego.

§25

Reklamacje będą rozstrzygane w terminie czternastu dni, z zastrzeżeniem, że towar noszący cechy normalnego zużycia, uszkodzony mechanicznie, lub w wyniku zaniedbań, przerabiany i modyfikowany, zardzewiały,  stosowany niezgodnie z przeznaczeniem, oraz niewłaściwie transportowany -  nie będzie podlegał reklamacji.

§26

W przypadku uwzględnienia reklamacji sprzedający dokona, według swojego wyboru, wymiany lub naprawy wadliwego towaru, a gdyby było to niemożliwe dokona zwrotu zapłaconej ceny.

§27

W przypadku nieuwzględnienia reklamacji sprzedający zawiadomi o tym klienta na piśmie, pod adres klienta wskazany w zamówieniu, przy równoczesnym odesłaniu towaru.

§28

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) - sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych .  Dane osobowe będą wykorzystywane na potrzeby realizacji umowy. Jednocześnie zapewniamy, że mają Państwo prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

§29

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów, będzie właściwy rzeczowo Sąd dla pozwanego.